Nyheter och artiklar

Vid köp av bostadsrätt tillämpas köplagen. Lagen är dispositiv vilket innebär att den går att avtala bort. Primär betydelse för säljarens felansvar är därför vad parterna avtalat om bostadsrättens skick. Om inget annat följer av avtalet, ska bostadsrätten ytterst motsvara vad köparen med fog kunnat förutsätta.


Säljaren kan reducera detta felansvar genom att friskriva sig från ansvar för köparens förväntningar på bostadsrättens skick. En sådan friskrivning kan avse en specifik egenskap eller vara allmän och då ange t.ex. att bostadsrätten säljs i befintligt skick. Verkan av en allmän egenskapsfriskrivning är emellertid begränsad enligt lag. Trots sin friskrivning ansvarar säljaren bl.a. om bostadsrätten är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta (19 § p. 3 köplagen). Bestämmelsen är avsedd att träffa fall när bostadsrättens skick objektivt sett står i ett uppenbart missförhållande till dess pris och övriga omständigheter.

Bor du i hyresrätt? Så påverkas du av nya lagen

7 oktober, 2019 \\ Hyresrätt

 Den 1 oktober skärptes reglerna när det gäller missbruk av hyresrätter. Exempel på de största förändringarna är följande:


  • Det har blivit brottsligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd, om man samtidigt tar ut för hög hyra. Straffet är böter eller fängelse.
  • Den som hyr ut utan tillstånd riskerar att direkt bli av med sitt kontrakt (förut fick man en varning först).
  • Vid andrahandsuthyrning får man maximalt ta ut samma hyra man själv betalar. Om lägenheten är möblerad får man lägga på 15 procent. Andrahandshyresgästen har rätt till återbetalning av för hög hyra upp till två år (tidigare var det bara ett år).
  • Vid försäljning av hyreskontrakt begår både säljaren och köparen brott (förut var det bara säljaren).